Psychoterapeuta Wrocław – Małgorzata Stefanow

Psychoterapeuta Wrocław

Kim jestem?

Nazywam się Małgorzata Stefanow i jestem dyplomowanym psychoterapeutą, który od lat wspiera ludzi w walce z dręczącymi ich problemami. Niesienie pomocy jest moim głównym celem, który motywuje mnie do podejmowania odważnych kroków oraz do dalszego podnoszenia moich kwalifikacji zawodowych. Jako profesjonalny psychoterapeuta uczestniczę w licznych szkoleniach oraz samodzielnie pogłębiam moją wiedzę z zakresu psychologii i psychoterapii.

Uczestniczyłam m.in. w:

 • kursie rozpoznawania, klasyfikacji i terapii dzieci i młodzieży z ADHD,
 • warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie GENERACJE, dotyczących przeciwdziałaniu agresji i przemocy w rodzinie,
 • szkoleniu organizowanym przez Fundację Dzieci Niczyje dotyczącym ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży (seksting, dowód miłości, sponsoring),
 • konferencji dotyczącej zaburzeń osobowości borderline i zaburzeń osobowości narcystycznej,
 • konferencji dotyczącej mediacji.

Poznawanie tych obszarów jest dla mnie prawdziwą pasją, którą od lat sukcesywnie realizuję. Pierwszym krokiem w tym kierunku było ukończenie przeze mnie pięcioletniego szkolenia z zakresu psychoterapii, socjoterapii i treningu interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, jedynym tego typu ośrodku z akredytacjami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, który stanowił bazę dla moich dalszych działań. Szukając dobrego psychoterapeuty z Wrocławia warto upewnić się, czy posiada on odpowiednie uprawnienia do wykonywania zawodu, ponieważ przez pewien czas będzie on odgrywać bardzo ważną rolę w naszym życiu.

om1

Psychoterapeuta – Wrocław

Jednym z moich osiągnięć jest także ukończenie szkolenia przygotowującego do ubiegania się o certyfikat Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychodynamicznej. Działania te pozwoliły mi dogłębnie poznać ten efektywny nurt oraz praktykować go w trakcie prowadzonych przeze mnie terapii. Niemniej jednak, dla mnie jako psychoterapeuty to nie tytuły są najistotniejsze, lecz dobro i zadowolenie klientów, o których zawsze staram się zadbać. Co równie ważne, chcąc poszerzać swoją wiedzę, nieustannie uczestniczę w wielu szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach naukowych. Prowadzę także liczne warsztaty dotyczące zachowań ryzykownych seksualnych występujących wśród adolescentów.

Serdecznie zapraszam wszystkie osoby poszukujące profesjonalnego psychoterapeuty na wizytę w moim prywatnym gabinecie. Pracuję także w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej we Wrocławiu, gdzie prowadzę grupy młodzieżowe – socjoterapię, terapię indywidualną dla młodzieży i dorosłych oraz terapie rodzinne, a także udzielam pomocy w prywatnym gabinecie terapeutycznym. Przeprowadzam indywidualne i grupowe szkolenia oraz treningi psychologiczne.

Ukończone konferencje, szkolenia, sympozja

 • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z Cyklu: Teoria i Praktyka Terapeutyczna Uniwersytetu Gdańskiego pt: „Miedzy miłością a nienawiścią- o seksualności”;
 • wygłosiłam prelekcję na temat form i rodzaju pracy SPT, a także na temat socjoterapii w ramach Konferencji Szkoleniowej dla pracowników oświatowych placówek specjalnych i integracyjnych,
 • poświęconej działaniom instytucji powołanych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Konferencję organizowała Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej nr 9 we Wrocławiu.
 • przeprowadziłam szkolenie dotyczące ryzykownych zachowań seksualnych podejmowanych przez młodzież- „Seksting, sponsoring i dowód miłości” dla innych psychologów, pedagogów, psychoterapeutów
 • Konferencja „Problematyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Uzależnienia behawioralne- podejście terapeutyczne”- organizowaną przez Ośrodek Terapii Uzależnień dla dzieci i młodzieży NEUROMED;
 • III Wrocławska Konferencja Naukowa „Zawiść i wdzięczność- 60 lat później” w dniach 01-02.04.2017r. organizowaną przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów;
 • przeprowadziłam cykl zajęć antystresowych dla uczniów III klas gimnazjum w Szkole Muzycznej; techniki relaksacyjne w połączeniu z teorią.
 • II Wrocławska Konferencja- Zakład Psychoterapii i Chorób psychosomatycznych Katedry Psychiatrii UM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu pt. „Ciało”
 • I Wrocławska Konferencja Zakład Psychoterapii i Chorób psychosomatycznych Katedry Psychiatrii UM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu pt.”PERWERSJE”.
 • szkolenie „Nie przegraj”- profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży, prowadzone przez trenerki Fundacji Dzieci Niczyje,
 • V Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej pod nazwą: „Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu jako metoda leczenia zaburzeń z pogranicza i innych zaburzeń osobowości”.
 • VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej pod nazwą: „Psychodynamiczne leczenie zaburzeń osobowości”
 • konferencja „Mediacja Czyni Cuda” zorganizowana przez Polskie Centrum Mediacji Oddział we Wrocławiu.