Metody pracy

Nurt terapii psychodynamicznej jest metodą terapii zaburzeń psychicznych opartej na założeniach teorii psychoanalizy, określana często jako wglądową. Wymogiem uczestnictwa w terapii psychodynamicznej jest wiara, że życiem człowieka sterują wewnętrzne, nieświadome popędy / siły motywacyjne, między którymi często zachodzi konflikt.
Głównym celem psychoterapeuty czy też psychologa nie jest badanie zewnętrznego zachowania, lecz poznanie osobowości lub charakteru człowieka. Wiedza o osobowości stanowiącej przede wszystkim system sił dynamicznych, czyli popędów pozwala przewidywać i wyjaśniać ludzkie działanie, pozwala ponadto je korygować. Praca koncentruje się na wewnętrznych konfliktach emocjonalnych, a ponieważ przyczyn problemów upatruje się w nieprawidłowym rozwoju osobowości, w dzieciństwie, sporo czasu poświęca się zwykle relacjom z rodzicami i innymi osobami znaczącymi.
Podczas sesji psychoterapeuta zachowuje powściągliwość, przez większość czasu słucha, a swoimi krótkimi wypowiedziami próbuje naprowadzić klienta na wgląd. W tym podejściu od klienta oczekuje się bardzo silnej motywacji do zmiany, a dzieje się tak z kilku powodów:
– terapeuta jest mało aktywny, co dla wielu klientów jest frustrujące.
– w trakcie terapii pojawiają się okresy pogorszenia nastroju, a nawet chęć ucieczki.
– jest to terapia czasochłonna (sesje najczęściej odbywają się raz w tygodniu i może to trwać nawet przez parę lat).
Psychoterapia psychodynamiczna jest to metoda kliniczna, której celem jest pomaganie człowiekowi w rozwiązywaniu nieświadomych konfliktów, ułatwienie mu wyboru drogi życiowej i umożliwianie przystosowania się do otaczającego świata. Jest ona systematycznym i celowym sposobem modyfikacji i korekcji osobowości oraz leczenia zaburzeń emocjonalnych za pomocą środków psychologicznych takich jak swobodny tok słów, dyskurs, mimika, więź emocjonalna z pacjentem czy samo uczenie nowych umiejętności.

Szukasz dobrego psychologa, interesuje Cię psychoterapia we Wrocławiu? Szukasz hasła Psychoterapia Wrocław? – właśnie znalazłeś właściwe miejsce.